Bumblebee Preschool / Montessori

Bumblebee Preschool / Montessori

Bumblebee Preschool 3-4( Koala Sinifi), 4-5 (Panda Sinifi) və 5-6 (Pinqvin Sinifi) yaş qrupları üçün xüsusi tılim proqramını təqdim edir. Bu proqramlar hər bir yaşın xüsusiyyətlərini və uşaqların inkişav prosesini nəzərə alaraq yaradılıb. Bumblebee Preschool-da hər yaş üçün uyğunlaşdırılan kurrikulum sistemi uşaqlara ideyalaş kəşhf etmək və High Scope, Yaradıcı Kurrikulum, İnkişafa uyğun təcrübələr və Anti-Bias Kurrikulumu yanaşamaları ilə bacarıqlarını inkişaf etdirmək imkanı verir.

alt text

alt text

Bumblebee Play-də incəsənət, kulinariya, musiqi və rəqs kimi fəaliyyətlər təklif edirik. 2-6 yaş arası uşaqlar istəklərinə, maraqlarına və yaşlarına görə müxtəlif fəaliyyətlərdə iştirak edə bilərlər. İncəsənət fəaliyyətində onlar rəsmlər çəkərək və əl işləri hazırlayaraq öz yaradıcı düşünmə qabiliyyətlərini inkişaf etdirə bilərlər. Musiqi və rəqs fəaliyyyətləri uşaqların dinləmə və ritm bacarıqlarının inkişafına yardımcı olmaqla yanaşı, fiziki inkişafında da vacib rol oynayır. Bizim kulinariya fəaliyyətlərimizdə isə, balaca dostlarımız sağlam qidalanma haqqında öyrənərək, sevdiyi yeməkləri bişirməyi öyrənirlər.

alt text

alt text

Bütün fəaliyyətlər İngilis dilində keçirildiyinə görə, uşaqlar öz İngilis dili bacarıqlarını da inkişaf etməyə imkan qazanacaqlar.

alt text

alt text